Przodownik PP
Leonard GACA


Imiona rodziców

Kryspin, Marianna Sass

Data urodzenia

5 XI 1892

Miejsce urodzenia

Gródeczek

CV wojskowe

W I wojnie w armii niemieckiej Uczestnik powstania wielkopolskiego. W policji od 13 III 1923. Ukończył w 1933 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski Ostatnio służbę pełnił w pow. świeckim na Posterunku w: Nowem (do 1929), Serocku (do 1931), Świekatowie (do 1938), od 22 X 1938 nadal we wrześniu 1939 . komendant Posterunku w Grucznie Przodownik mian. 19 III 1934

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. [4] (97)

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry