Posterunkowy PP
Kazimierz Bolesław WOJCIECHOWSKI


Imiona rodziców

Franciszek,

Data urodzenia

1917

CV wojskowe

Do policji przyjęty 10 XI 1937 w charakterze kand. kontr. na szer. Z przydziałem do Grupy Rez. PP w Warszawie 1 II 1939 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski Przydzielony do woj. stanisławowskiego Sskierowany do Komendy Pow. w Dolinie Tam pełnił służbę we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. [4] (43)

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry