Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r99124,SKrzyz-WalecznychAREK.html
2023-06-10, 16:17

Podporucznik rezerwy
Stanisław SKrzyż WalecznychAREK


Imiona rodziców

Jan, Michalina Lipskia

Data urodzenia

17 IV 1906

Miejsce urodzenia

Sosnowiec

CV wojskowe

Szkoła Podchorążych Rezerwy Saperów w Modlinie (1928). Podporucznik ze starszeństwem 1 I 1932. Dyrektor Polska Zakładów Impregnacyjnych w Lipie k. Rozwadowa

Życiorys cywilny

sosnowiecka Ś redniej Szkoła Techniczna (1926)

Małżonka i dzieci

Żonaty
Alicja

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 040/2 IV 1940

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 941 MiD WIH

Opcje strony