Starszy posterunkowy PP
Czesław CZARNECKI


Imiona rodziców

Władysław, Florentyna Czarnecka

Data urodzenia

6 XII 1899

Miejsce urodzenia

Czernice

CV wojskowe

Żołnierz Legionów Polskich Uczestnik wojny 1920 Do policji przyjęty 1 I 1924 z przydziałem do Kdy Woj. w Brześciu n. Bugiem Służbę pełnił w pow. brzeskim na Post. w: Brześciu n. Bugiem, Małorycie, Wysokiem Litewskiem, Wierzchowicach, Kamienicy Żyrowieckiej, w styczniu 1938 przeniesiony na Post. w Czernawczycach tam służył do września 1939 wcielony do Batalionu Obrony Narodowej Starszy posterunkowy mian. 1 III 1936

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 037/2 (11), 5604

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry