Major
Kazimierz KRACZKIEWICZ


Imiona rodziców

Bogusław, Stefania Sariusz-Bielska

Data urodzenia

14 X 1894

Miejsce urodzenia

Tarnogród woj. lubelskie

Działalność do 1918 r.

Szkoła Oficerów Piechoty w Irkucku

CV wojskowe

W WP od X 1919 Podczas wojny 1920 walczył na froncie litewsko-białoruskim W 1923 dyr. nauk w Centralnej Szkole Aeronautycznej Major od 1 I 1935 Zastępca dowódcy 2 baonu balonowego

Życiorys cywilny

Instytut Technologiczny w Tomsku (1912–1916)

Małżonka i dzieci

Kawaler

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 017/2 1940 J. Pawlak, Ostatnie lądowanie

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 24169, 22450, 20347, 7181 MiD WIH

Opcje strony

do góry