Starszy posterunkowy PP
Andrzej NOWICKI


Imiona rodziców

Józef, Józefa Frąckowiak

Data urodzenia

13 XI 1893

Miejsce urodzenia

Gorazdów

CV wojskowe

W policji od 1921 Początkowo służbę pełnił w Poznaniu W 1936 przeniesiony został do Bydgoszczy Od 1937 służył w pow. drohobyckim – na Posterunku w Borysławiu We wrześniu 1939 na Posterunku w Tustanowicach Starszy posterunkowy mian. w kwietniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 033/1 (99), 4186

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry