Posterunkowy PP
Stefan DZIOBA


Imiona rodziców

Jacenty, Antonina

Data urodzenia

5 IX 1913

Miejsce urodzenia

Wąworków

CV wojskowe

W policji od 15 XII 1936 jako kandydat kontraktowy na szeregowego z przydziałem do Komp. .D. Rez. PP w Herbach Starych pow. częstochowski 15 XII 1937 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski skierowany do woj. tarnopolskiego Do 8 II 1939 Służbę pełnił na Posterunku w Białej pow. czortkowski Następnie przeniesiony na Posterunek w Wołoszczyźnie pow. podhajecki tam nadal we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 027/2 (50), 362

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry