Rodziny i stowarzyszenia katyńskie

Rodzina Policyjna 1939 r.

Stowarzyszenie stworzyły w listopadzie 1990 r. dzieci policjantów pomordowanych w zbrodni katyńskiej oraz innych represjach sowieckich. „Rodzina Policyjna 1939 r.” działa na terenie całej Polski i cieszy się wsparciem Komendy Głównej Policji oraz Śląskiej Komendy Wojewódzkiej Policji.

20 Czerwca 1929 roku powołano do życia Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna”, skupiające rodziny policjantów Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego. Prężna działalność stowarzyszenia skupiona była przede wszystkim na pomocy charytatywnej i wychowawczej dla osieroconych dzieci z rodzin policyjnych oraz pomocy wdowom. Wówczas, w międzywojniu, ta działalność odbywała się przy dużej pomocy państwa i życzliwości obywateli. Jednak porównanie jej zakresu z tym, jaki powinna mieć tuż po zakończeniu wojny jest mało realne. O ile przedtem dotyczyła ona indywidualnych nieszczęść zdarzających się w trudnej służbie, to po roku 1945, gdyby organizacja istniała, miałaby przed sobą ogrom cierpienia ludzi związanych z tysiącami wymordowanych policjantów polskich.

Na pomoc i opiekę oczekiwałyby rodziny, które bydlęcymi wagonami deportowano w głąb Związku Radzieckiego - tysiące kobiet, starców i dzieci transportowanych na Sybir i do Kazachstanu, gdzie przez kilka lat żyli w strasznych warunkach, a część z nich zmarła.

Obecnie to właśnie dzieci wymordowanych policjantów tworzą odrodzoną „Rodzinę Policyjną”, ale już z dołączeniem daty „1939”, jakby w ten sposób chciały podkreślić nie tylko ciągłość bytu tego stowarzyszenia, ale przede wszystkim wydobyć na światło dzienne całą prawdę o cierpieniach ojców, o tym, że zawsze byli wiernymi synami Polski.

Kiedy Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” powstało w listopadzie 1990 roku, liczyło 20 członków. Obecnie zrzesza ponad tysiąc sześćset osób - żony, dzieci, rodzeństwo i innych członków rodzin policjantów II Rzeczpospolitej. W roku 1996 w ramach stowarzyszenia funkcjonowały już oddziały w wielu miastach całego kraju: w Łodzi, Opolu, Kielcach, Krakowie, Częstochowie, Bielsku-Białej, Poznaniu, Legnicy, Rzeszowie, Tarnowie, Katowicach, Radomiu i Wrocławiu.

Bardzo dobrze rozwija się również wielokierunkowa współpraca pomiędzy stowarzyszeniem a Komendą Główną Policji oraz Śląską Komendą Wojewódzką Policji.

Działalność „Rodziny Policyjnej 1939 r.”, tak jak przed wojną, spotyka się z wielką sympatią władz i społeczeństwa. Świadczy to o niezwykłej potrzebie utrwalania i kultywowania pamięci narodowej, wychowywania młodych pokoleń w duchu patriotyzmu i szacunku dla tych, którzy do końca zachowali godność i umierali z honorem - bohaterów, którym historia przez dziesiątki lat odbierała pamięć i szacunek narodu polskiego, i którzy dziś mają szansę na zawsze odzyskać należne im miejsce w zaszczytnym panteonie obrońców Ojczyzny.

strona stowarzyszenia:

osrp.slaska.policja.gov.pl

Opcje strony

do góry