Rodziny i stowarzyszenia katyńskie

Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r." w Łodzi

Kolejną organizacją zrzeszającą potomków policjantów II RP, pomordowanych przez Sowietów, jest Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. z Łodzi. Została zarejestrowana w marcu 2015 roku.

Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r." jest organizacją, która zrzesza członków rodzin przedwojennych Policjantów, którzy w większości zostali zamordowani w 1940 roku przez NKWD

Celem działania Stowarzyszenia – obok integracji środowiska rodzin policjantów poległych w czasie II Wojny Światowej – jest przyczynienie się do poznania historii Policji Państwowej, szczególnie na terenie województwa łódzkiego; ukazanie społeczeństwu prawdy o patriotycznych działaniach policjantów w tamtym okresie  oraz właściwe upamiętnienie ich czynów, aby pozostawić prawdę o nich w pamięci następnych pokoleń.

Spośród wielu zadań realizowanych  przez Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” najważniejsze to:
• integracja środowisk policyjnych
• pozyskiwanie dokumentów i pamiątek dotyczących policjantów i Policji  w II Rzeczypospolitej
• nawiązanie ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem „Rodzina Katyńska” i Związkiem Sybiraków
• uczestniczenie w obchodach Święta Policji
• organizowanie różnorodnych wystaw o historii Policji
• uczestniczenie w corocznych Jasnogórskich Spotkaniach Środowisk Policyjnych
• organizowanie spotkań opłatkowych z udziałem kierownictwa KWP
• wspólne wycieczki.

Opcje strony

do góry