Dokumenty z dołów śmierci

BRYK Józef

BRYK Józef, urodzony 3 marca 1897 r. w Stanisławówce, pow. Żółkiew. Ukończył gimnazjum w Żółkwi. Należał do skautingu. W sierpniu 1914 r. zgłosił się do Legionów Polskich. Został przydzielony do 3. pułku piechoty w II Brygadzie Legionów. Brał udział we wszystkich bitwach pułku. Po przejściu II Brygady przez front pod Rarańczą został awansowany do stopnia sierżanta i przydzielony do 8. kompanii. W czasie bitwy pod Kaniowem dostał się do niemieckiej niewoli. W grudniu 1918 r. wstąpił do Białostockiego Pułku Strzelców. W czasie wojny polsko-bolszewickiej dowodził plutonem. Po zakończeniu wojny pozostał w 79. pułku piechoty. Został zweryfikowany w stopniu kapitana ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 r. Przeniesiono go do sztabu 20. Dywizji Piechoty, gdzie służył do sierpnia 1929 r. 1 stycznia 1930 r. został awansowany do stopnia majora. W kwietniu 1930 r. objął stanowisko dowódcy 78. pułku piechoty. W 1939 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W czerwcu 1934 r. przeniesiono go na stanowisko komendanta Powiatowej Komendy Uzupełnień w Jaśle. Tam zastał go wybuch II wojny światowej. Po 17 września 1939 r. dostał się do sowieckiej niewoli. Osadzono go w obozie w Kozielsku. Jego nazwisko znajduje się na liście wywozowej nr 017/3 z 9 kwietnia 1940 r.
Został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w kwietniu 1940 r. w katyńskim lesie. W czasie ekshumacji wiosną 1943 r. jego zwłoki oznaczono numerem 3436.
Odznaczony Krzyżem Niepodległości, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Od 1931 r. był żonaty. Miał syna.

Inwentarz dokumentów katyńskich przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Kraków 2002, s. 39;

IV. Mjr Józef BRYK (ur. 1897)

Znaleziono – AM: Offiz.-Ausweis, Impfschein (legitymacja oficerska, karta szczepienia); GK: legit. ofic. MSWojsk. i świadectwo szczepienia w Kozielsku)
 
1. Legitymacja osobista
 
Dobrze zachowana legitymacja wojskowa oprawna w czarne płótno
(11,5 x 8,5 cm, s. 10, oprawa twarda - płótno, akc. 1/2)
 
[s. 1] Ministerstwo Spraw Wojskowych / Legitymacja osobista / Nr 61/24
[s. 2] [Miejsce na fotografię - odbita częściowo na s. 3] Podpis właściciela legitymacji JBryk mjr
[s. 3] Imię i nazwisko Józef [...] / Stopień [...] / Przynależność macierzysta [...]MSWojsk. [...] P.K.U. Jasło / Stanowisko [...] Komendant
[s. 4] Posiadane ordery i odznaczenia / “KW” Dz. Pers. Nr 8/32 / [...]W po raz 1,2,3,4 rozk MSWojsk / z dnia 3 XI 1921 Nr leg. 24486 / “KZ” srebrny po raz 1 Dz. Pers. Nr 15/28 / Medal za Wojnę 1918-1921 / rozk. 20 Dyw Piech. Nr 18/28, Medal / Dziesięciolecia rozk. 20 Dyw. Piech / Nr 20/28 Medal francuski / “de la Victoire” / Miejsce i data wystawienia legitymacji Baranowicze, dn. 21 XII 32 [?] / Ważna do dnia 31 grudnia 1933 r. / Podpis przełożonego [podpis nieczytelny]
[s. 5] Przedłużam ważność niniejszej legitymacji do dnia 31 grudnia 1934 r. / Podpis przełożonego [podpis nieczytelny] Pieczęć / Przedłużam ważność niniejszej legitymacji do dnia 31 grudnia 1935 r. / Podpis przełożonego / [Reklewski[1]] / Pieczęć
[s. 6] Przedłużam ważność niniejszej legitymacji do dnia 31 grudnia 1936 r. / Podpis przełożonego / [Reklewski?] / rotmistrz / [pieczęć:] z r. Komend. [?] Sam. Ref. Pers. D.O.K. V / Pieczęć / Przedłużam ważność niniejszej legitymacji do dnia 31 grudnia 1937 r. / Podpis przełożonego / [Reklewski?] / rotmistrz / Pieczęć
[s. 7] Zmiany: Stwierdza się iż major 78 pp. Bryk / Józef jest uprawniony na pod- / stawie rozkazu dziennego 78 pp. / Nr 32 pkt. 4 z dnia 20. II 34 r. / do posiadania i noszenia / pistoletów: system “Parabellum” / kal. 9. Nr 8214 i syst. “Sauer” / kal. 6,35. Nr 47028. - / [podpis nieczytelny]
[s. 8] Zmiany: Przeniesiony na stanowisko / Komendanta P.K.U. Jasło / Dz. Pers. Nr 11/34 / Kraków 19.XII.1937 / Reklewski / Przedłuż[am] ważność tej legi- / tymacji do dnia 31. grudnia 1938 r. / Reklewski
[s. 9] Przedłużam ważność ninie- / jszej legitymacji do dnia / 31 grudnia 1939 r. / [pieczęć:] z r. Komend. [?] Sam. Ref. Pers. D.O.K. V / Reklewski / rotmistrz
[s. 10] [brak wpisów]
 
2. Świadectwo szczepienia[2]
 
Kartka papieru zawierająca imię i nazwisko oraz nieczytelny stempel sowieckich, medycznych władz obozowych
(8,5 x 10,5 cm, 1 s., akc. 1/2)
 
[s. 1] [Odręczny napis po rosyjsku:] Bryk Iosif Iosifowicz / [poniżej napis po polsku:] Bryk Józef Józefowicz / 3507 / [nieczytelny podpis]
 
3. Fotografie
 
Plik sklejonych, nieczytelnych fotografii; w świetle zapisków AM brak pewności czy należą do J. Bryka
(9 x 13,5 cm: 1 szt. i 6 x 8,5 cm: 3-4 szt. – rozwarstwione?, akc. 1/2[a]),
 
[1] Rtm. Henryk Reklewski (ur. 1892), oficer w DOK V w Krakowie.
[2] W czasie ekshumacji w 1943 roku przy zwłokach wielu oficerów znaleziono świadectwa, wydawane im po szczepieniu w obozie kozielskim. Dwukrotnie: 30 XI i 6 XII 1939 szczepiono jeńców przeciwko tyfusowi. Informacje o tym wydarzeniu trafiły do kilkunastu pamiętników, m. in. opisane zostały przez ppor. rez. Andrzeja Augustyna Dyjasa, ppor. rez. Dobiesława Jakubowicza, ppor. rez. Andrzeja Riegera, kpt. Tomasza Siwickiego, mjr Kazimierza Szczekowskiego, ppor. rez. Bronisława Wajsa (zob. Pamiętniki). Świadectwa z nazwiskami jeńców w językach: rosyjskim i polskim, z nazwą Kozielsk i datą szczepienia były dla prowadzących identyfikację ofiar dokumentem o pierwszorzędnym znaczeniu i równocześnie odpowiadały na pytanie z jakiego obozu pochodzą zamordowani.

Opcje strony

do góry