Dokumenty z dołów śmierci

BURZYŃSKI Józef Teodor

BURZYŃSKI Józef Teodor, urodzony 4 grudnia 1911 r. Przez wiele lat służył w 4. pułku lotniczym. W 1937 r. w stopniu podporucznika obserwatora przeniesiono go do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Krośnie na stanowisko instruktorskie. Był dowódcą plutonu szkolnego. Wiosna 1939 r. został awansowany do stopnia porucznika. Po 17 września 1939 r. dostał się do sowieckiej niewoli. Osadzono go w obozie w Kozielsku, skąd korespondował z rodziną. Jego nazwisko znajduje się na liście wywozowej nr 014 z 4 kwietnia 1940 r.
Został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w kwietniu 1940 r. w katyńskim lesie. W czasie ekshumacji wiosną 1943 r. jego zwłoki oznaczono numerem 3437.
Był żonaty z Anną.

Inwentarz dokumentów katyńskich przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Kraków 2002, s. 40-41;

V. Ppor. Józef BURZYŃSKI (ur. 1911) (AM 3437)

Znaleziono - AM: Briefe, Fotos, Regts.-Abz. (listy, fotografie, odznaka pułkowa); GK (listy, fotografię i odznakę wojskową
 
1. List z kopertą
 
List z kopertą (bez znaczka) z 7 stycznia 1940 r. od żony, Janiny Burzyńskiej zamieszkałej w Grodnie
(koperta: 12 x 14 cm, zachowana strona przednia (stemple: SSSR Grodno BSSR 7.1.40) i fragment tylnej (stempel: [...] SSSR Smolensk 11.1.40); odręczny list: 26 x 17 cm, 2 s., akc. 10/2)
 
[s. 1 koperty] S.S.S.R. / gorod Kozielsk / Smolenskaja oblast / pocztowyj jaszczik N=12 / Bużinskij Josif Ignatiewicz / [stempel:] Grodno 1 3 N000894
 
[s. 1 listu] 7-I-40 r. / Najdroższy Ziuteńku! [Zuteńku?] / Bardzo cieszę się, że choć trochę wiem / o Tobie, że żyjesz. Ziuteńku Drogi! Twój / list i wiadomość pierwszą o Tobie otrzymałam / 3 - b.m. wieczorem. Ziuteńku kochany ! Jestem / zdrowa, pracuję na starym miejscu i miesz- / kam nadal u p.p. Dyrektorstwa. Jest / mi dobrze i nic mi nie brakuje. Ukoń- / czyłam dwumiesięczny kurs rosyjskiego i biało- / ruskiego języka. Pracy mam bardzo dużo. / Ziuteńku Najdroższy! najgorszą rzeczą jest tyl- / ko obawa o Twoje zdrowie - i troska jak dasz / radę przetrzymać te mrozy bez ciepłej bielizny / i butów. Zut? Kochany! O nas bądź spokoj- / ny. Dbaj tylko o swoje zdrowie bo tylko / Ciebie przecież mamy i musisz do nas wró- / cić, aby nam pomóc. Ziuteńku Drogi! / Napisz do mnie jeden list chociaż, bo / jak piszesz do Rodziców to ja dopiero po / dwuch [sic!] miesiącach go otrzymam. Ziuteczku / Drogi. Tęsknię i tęsknimy wszyscy za Tobą / bardzo. Zulinku drogi! Chcę tylko jednego / aby Twoja tęsknota za nami nie złama- / ła Ciebie, lecz dała siły. Ziuteczku! / paczkę mama wyśle dopiero chyba o nie- / dzieli. Więc jeszcze raz Ciebie proszę / bądź silny i nie martw się - nam / tu jest dobrze. Ja czuję się zupełnie /
[s. 2 listu] dobrze ze zdrowiem. Proszę Ciebie tylko choć / o jeden list - napisz go do mnie. / Ziuteńku kochany! napisz kiedy ten mój / list do Ciebie dojdzie. / Całuję Ciebie bardzo serdecznie i długo. / Twoja Niuta / Ziuteczku! martwię się bo dawno nie / pisałeś - list Twój otrzymaliśmy z 22 XI [u.r.], / a gdzie list z grudnia? Ja strasznie / boję się o Twoje zdrowie! Zul! nie / czuj się tam samotnie bo myśli / nasze są stale przy Tobie. / Więc jeszcze raz bądź zdrowy / i pisz Chłopaku do nas i bądź / o nas spokojny nam jest / dobrze. / Całuję Ciebie Zulinku / Najdroższy / Twoja Niuta / Całują Ciebie wszyscy Twoi / Czekamy listu
 
2. List z kopertą
 
List z kopertą (bez znaczka do Józefa Burzyńskiego z 16 lutego 1940 r. od żony, Janiny Burzyńskiej zamieszkałej w Grodnie
(koperta: 12 x 14 cm, zachowana strona przednia (stemple: SSSR Grodno BSSR 7.1.40) i fragment tylnej (stempel: [...] SSSR Smolensk 11.1.40); odręczny list: 26 x 17 cm, 2 s., akc. 10/2)
 
[s. 1 koperty] S.S.S.R. / Gorod Kozielsk / Smolenskaja oblast / pocztowyj jaszczik No 12 / Josif Ignatiewicz Bużinskij
[s. 2 koperty] Janina Bużinskaja B.S.S.R. / Grodno / Sowietskaja 17a kw. 5
 
[s. 1 listu] 16-II-40 r. / Najdroższy Zuleńku! / a5-IVa[1]/ Zuleńku Drogi! 7-I pisałam do Ciebie, a 12-I-depeszowałam / ale do dzisiaj nic nie mam od Ciebie-jestem szalenie / niespokojna, pocieszam się tylko jedną myślą, że mo- / że pisałeś do Mamy, do Wilna. Jasiuleńku Najdroższy! / a jak jest z Twoim zdrowiem? Jak Ty wytrzymujesz tę / strasznie mroźną zimę. Zul! może otrzymałeś paczkę / z Wilna? Zuleńku jeśli Ci coś będzie potrzebne - to pisz / kochanie - pamiętaj, że jesteś naszym jedynym człowie- / kiem, który musi do nas wrócić, aby nami się zaopie- / kować. Zuleńku Najdroższy! w moim życiu zaszły ogrom- / ne zmiany – dużo doznałam i doznaje pomocy u naszego / Andrzeja Matki, z którą żyjemy bardzo serdecznie, już rów- / nież doznałam dużo serca ze strony p.p Dyrektorstwa u których / nadal mieszkam. Pracuję w nowym miejscu, bardzo / daleko od domu – ale będę pracowała jeszcze tylko kilka / dni prawdopodobnie. Ze zdrowiem trzymam się możliwie / choruję tylko trochę na nogi. Zuleńku Najdroższy! / od tego dnia chodzę na obiady a do tej pory gotowa- / łam sobie sama. Zuleńku Kochany! dowiedziałam / się, że można do Ciebie pisać częściej niż jeden raz / na miesiąc, więc będę pisała przynajmniej dwa razy / w miesiącu. Niezadługo chyba zobaczę się z Mamą, / Ojcem i Wandą. O mnie się nie martw – znasz /
[s. 2] mnie – jestem zupełnie podobno do “Maci”, a nawet stokroć / bogatszą w przeżycia. Chłopaku Drogi! Więc czekam / od Ciebie wiadomości – i napisz czy prawda, że / można częściej pisać do Ciebie. Zuleńku jestem / w tej chwili u Andrzeja Rodziców, tu też piszę / do Ciebie – Andrzej jest zdrowy i zawsze / w świetnym humorze. Już kończę – Całuję Ciebie / długo, długo i serdecznie. Zawsze ta samiutka / Niuta? / [dalej inną ręką:] Kochany Józku ja żyję po staremu / zawsze przy tej samej pracy i w tym / samym miejscu przy tym samym zarobku słowem dobrze mi jest, / lecz to nie dowód by mnie kto za- / zdrościł. Przypuszczam, że Ci źle nie / jest tylko może chłodno bo zima / w tym roku sroga. Zresztą napisz jak Ci jest / całuję Stach [?] / [dalej inną ręką:] To co my czujemy trudno opisać. / Mamy wszystkiego poddostatkiem. Tylko / jedno zmartwienie, ojciec Stefka i Dziuni / (przypominasz jak się nazywał) chory jest na / gruźlicę do wiosny nie wytrzyma. Dzieci będą / wolni, bo tak na Jego pracowali. Józko
[z lewej strony dopisane dziecinnym pismem:] Andrzejek [z komentarzem:] to pisał Andrzejek sam.
 
[dokończenie listu na kartce papieru (6,5 x 16 cm):]
dlaczego nie piszesz ? Jędruś dzielny chłopak. / Niutka często przychodzi namawiam, żeby / zamieszkała u nas jeśli nie będzie pracować, lecz / znią trudno. Ty jej każ żeby zamieszkała u nas. / Bądź zdrów – Janka. / Zulku Kochany czy pamiętasz mój adres? / Sowietskaja 17a kl. / Janina Bużinskaja
 
3. List z kopertą
 
Nieczytelny list z kopertą (bez znaczka, adres nieczytelny) do Józefa Burzyńskiego z drugiej połowy lutego 1940 r. prawdopodobnie od żony, Janiny Burzyńskiej zamieszkałej w Grodnie
(koperta: 12,5 x 19 cm, na stronie przedniej (stemple: SSSR Grodno BSSR 26.2.40); nieczytelny odręczny list: 26 x 17 cm, 1 s., akc. 10/2)
 
[s. 1] 26.II.40 r godz. 16:32 / Kochany Zulinku! / 2 [...] b.m. otrzymałam Twój list z dn. 5 b.m. Cały dzień nie było mnie / w domu i list czekał na mnie aż do wieczoru [...] chyba już nie bę / dziesz się gniewał o łzy które wywołał Twój list. Ro[...] wszystko ale / wiem, że Ty nic nie wiesz. Z tym listem popędziłam do [...] i wy / słałyśmy depeszę do Rodziny. 7 III Jasiu spotkać się ma z Moniką / u Dominika i odda Twój list, aby Monika [...] to wszystko co / Ci potrzebne. Zu[...]iku mój ja Ci nie [...] / czyn ode mnie niezależnych [...] / miałeś wszystko od Rodziców gdyż wszystko było załatwione po Twoim / pierwszym liście. Jasieńku jakby prz[...]trzymali Ci [...]szy [...] / Ty tylko nie[...] ale ja czuję, że jednak poodmrażałeś pewnie / sobie nogi i ręce. Tu u nas nie pamiętamy takiej zimy jak [...] / boży, [...] ilość śniegu / czy mieszkasz w opalanym ciepłym chociaż budynku [...] / góry w tym roku [...] pisać musi [...]am [...] / [...]ałam w moim pokoju wynosiła [...] / miałam ciepłego kąta [...]am w tylnej / reumatyzm przez [...] czas [...] chorobie, gdyś [...] / tam na zapaleniu [...] / [...]głość szuka[...] od [...] / Zubriku Kochany! nie przez więcej [...] / Nie wiesz też pewnie, że teznienawidzone [...] / ze mną i gdyby nie one to nie wiem [...] / przeraża mnie, że [...] ja ma[...] / przerósł ją i dziecko nie [...] / [...]ła do dzisiaj, gdybyś nie [...] / [...]ła [...] życie [...] / [...] po[...]ięk [...]cie. Ja [...]łam [...] / Jak [...]amy o [...]/ Z[...] Kochany! ojci[...]łaj / [...] gdyż [...] o dniu / [...] jak [...] / [...]an byłeś [...] / [...] / [...] Kochany! [...] / [...] z Jasią [...] / [...] .Jasia pra[...] / [...] na prze [...] / [...] Jasia jest tu sama [...] / .[...] odzy dzi[...] przyjeżdża [...] / [...] Ciocia trudni się [...]raniem / [...] jej od czasu do czasu [...] / nio już zacznie podob[...]o dzi[...] / nia pewnego nie wiem [...]ował / [...]
[s. 2] z Ciocią [...] zie[...] / Irena Gar[...] reska [...] wróciła [...] miałam od niej kartę / już z [...]ałą [...] rodziną na starym miejscu. Część [...] / rzeczy już ma u Ciebie. [...] / Zubriku [...] tobie pieniędzy trochę / [...] stąd można wysłać ci pocztą [...]czoraj od Rodziców. / T[...] jest [...] chodzi do szkoły. Ma / ma[...]oradzi [...] Twój przysłał mi prezent / [...] Mama przysłała [...] / [...]eczki. Kochany żadnej książki Ci przysłać mi / [...] moje książki które czytam są zbyt smutne, / [...] treści pełne [...] obrazków. / Zu[...]ku Kochany! Napisz jak często można do Ciebie / pisać. Czemu Ty Dzieciaku tak rzadko piszesz, gdy / inni piszą znacznie częściej. Zubniku w styczniu [...]k / nie pisałeś. Zniteczku Kochany do mnie Twoje listy / dochodzą znacznie szybciej niż do Rodziców, ale ja / im zar[...]ie depeszuję i piszę jednak jeśli będziesz / mógł to napisz i do nich koniecznie – wiem, że się / okropnie o Ciebie martwią. Ty może nawet i nie przy / puszczasz jak my o Tobie myślimy i jak tęsknimy / strasznie za Tobą. Ponieważ mamy strasznie mało wia / domości [...]bie więc gdy się spotkamy to się dzielimy / treścią [...]tą związane z Tobą . Ja[...] / był [...]dany od [...]udy na [...] listu / ciągle [...] rzucam [...] i za[...]ymam [...]wro[...]y / ale [...]dy [...]am gdyby i [...]dom[...]pyli[...] / godziny [...] bardzo różnie bywa w[...] / Zniteczk [...] Ciebie proszę [...] / pot[...]tie [...] siłami [...] / w[...] / [...]ezy pa[...] / [...] rzeczy trochę ubrana [...] / [...]eczku [...] już kończę bardzo tr[...]bie / całuję bardzo [...]tego długo całuję mojego chłopca / Zubriku drogi [...] Twoje zdrowie zabija[...] / [...]mu [...] więc bądź zdrowy [...] Zubriku czy [...] / [...] zniszczy [...] Ciebie [...] / [...] możemy sobie nie radzić [...] możesz [...] / [...] całuje Ciebie Twoja / [...]
 
4. List z kopertą
 
Nieczytelny list z kopertą (dwa znaczki po 15 kop., adres nieczytelny) do Józefa Burzyńskiego prawdopodobnie od żony, Janiny Burzyńskiej zamieszkałej w Grodnie
(koperta: 12 x 15 cm, na znaczkach widoczny stempel: SSSR Grodno BSSR; nieczytelny odręczny list: 21 x 17 cm, 1 s., akc. 10/2)
 
5. Telegram
 
Oryginalny sowiecki telegram (z herbem ZSRS) nadany (w języku rosyjskim) w Grodnie 12 stycznia 1940 r. przez żonę, Janinę Burzyńską
(12,5 x 17,5 cm, wypełniony odręcznie druk, akc. 10/1)
 
[Strona lewa:] Peredacza 12/I go cz. 5 m. 55 por. No / w [...] prow. No 1158 / Pieriedał [...] / Iz Grodno / No 925-16 sl. 11/I go 18 cz. 02 m.
[Strona prawa:] Adres Bużins- / kij Josif / SSSR Kozielsk / Smol[enskaja] obl[ast] / pocztowyj jaszczik 12
Wsie żiwoje i zdorowy / pisma wysłanyje / Njuta
 
6. Fotografie
 
Kilka niewidocznych, rozwarstwionych fotografii (3-4), do których przyklejone są resztki koperty pochodzącej z okresu przed wybuchem wojny, z zachowaną dolną częścią znaczka polskiego za 5 gr.
(9 x 7 i 13,5 x 8,5 cm, akc. 10/3)
 
[na s. 1 koperty trudno czytelny napis:] [...]ny / Józef Burzyński / Toruń / [...]ra 1 m. 1
 
7. Naramiennik oficerski
 
Dobrze zachowany płócienny naramiennik mundurowy z jedną gwiazdką (podporucznika) wraz z fragmentem (strzęp) munduru
(szer. 13 cm, akc. 10/2)
 
[1] a-a Adnotacja odręczna ołówkiem - prawdopodobnie przez J. Burzyńskiego po otrzymaniu listu.

Opcje strony

do góry