Dokumenty z dołów śmierci

CEREKWICKI Szczepan

CEREKWICKI Szczepan, urodzony 13 listopada 1909 r. w Trzemesznie, pow. Krotoszyn. Syn Jana (rolnika) i Marii. Miał szesnaścioro rodzeństwa. Jego najstarszy brat poległ pod Verdun, inny brat – Franciszek – poległ w 1920 r. pod Lwowem. Ukończył szkołę powszechną, później Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Koźminie. Maturę zdał w czerwcu 1931 r. Był bezrobotny. Pracował w Inspektoracie Oświaty w Jarocinie. 2 października 1931 r. powołano go do szkoły podchorążych rezerwy piechoty w Biedrusku. W grudniu został awansowany do stopnia starszego strzelca. W maju 1932 r. awansowano go na stopień plutonowego podchorążego. Został przeniesiony do 70. pułku piechoty. 12 września 1932 r. w stopniu sierżanta podchorążego przeniesiono go do rezerwy. Od 1933 r. był nauczycielem Szkoły Powszechnej w Ludwinowie. Został mianowany podporucznikiem rezerwy piechoty ze starszeństwem 1 stycznia 1934 r. W sierpniu 1939 r. został zmobilizowany do Ośrodka Zapasowego 17. Dywizji Piechoty w Skierniewicach. Po 17 września 1939 r. dostał się do sowieckiej niewoli w rejonie Hrubieszowa. Wywieziono go do Włodzimierza, a następnie osadzono w obozie w Kozielsku.
Został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w kwietniu 1940 r. w katyńskim lesie. W czasie ekshumacji wiosną 1943 r. jego zwłoki oznaczono numerem 3387.

Inwentarz dokumentów katyńskich przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Kraków 2002, s. 41-42;
 

VI. Ppor. rez. Szczepan CEREKWICKI (ur. 1909) (AM 3387)

Znaleziono - AM: Res.-Offfz.-Ausweis, Visitenkarte, Beamtenausweis, Medaillon (legitymacja oficerska rezerwy, wizytówka, legitymacja urzędnicza, medalik); GK: książeczka stanu służby oficerskiej, 2 wizytówki, medalik
 
1. Książeczka oficerska
 
Dobrze zachowana książeczka wojskowa - ślady po twardej oprawie
(12,5 x 8,7 cm, XVI, 24 s., akc. 6/3)
 
[s. I] Książeczka stanu służby oficerskiej / Wydana w Jarocinie / [pieczęć okrągła:] P.K.U. Jarocin
[s. II-XVI] [Drukowany tekst - pouczenie]
[s. 1] Książeczka / stanu służby oficerskiej / (stopień rez. lub posp. rusz.) (nazwisko) Ppor. rez. Cerekwicki / (imiona) Szczepan / Przynależność do P. K. U. [okrągły stempel:] P.K.U. Jarocin
[s. 2] [puste miejsce po fotografii z stemplem:] [...] Jarocin [...] / 1. Rysopis: / Wzrost 184 Nos [...] / Włosy c. blond Usta średnie / Brwi c. blond / Broda [...] / Oczy j. nieb. Twarz owalna / Specjalne znaki / (podpis właściciela książeczki) Szczepan Cerekwicki
[s. 3] 2. Imiona Szczepan / Nazwisko Cerekwicki / 3. Imiona rodziców (ojca) Jan (matki) Maria / 4. Urodzony dnia 13 XI 1909 w Trzemesznie gmina [...] / pow. [...] wojew. [...] / 5. Język macierzysty polski / Narodowość polska Wyznanie rz. kat. / 6. Wykształcenie cywilne: / w chwili wydania książ. matura nauczycielska
[s. 4] 8. Stopień wojskowy: / w chwili wyd. książ. Popporucznik / 9. Korpus osobowy: / w chwili wydania książ. Piechota
[s. 5] 11. Specjalność wojskowa: / w chwili wydania książ. Oficer piechoty / [dalsze wpisy nieczytelne]
[s. 7] 18. Służba czynna w [...] strz. 2.X.31-20.XII.31 B. Pch. R. P. Nr 2 / st. strz. 21.XII.31-2.V.32 / kapr. 2.V.32-26.VI.32 / [...] 27.VI.32-12.IX.32 / -"- 30.VI.32-12.IX.32 70 pułk piechoty / szer. pchor. 12.IX.32 / 12.IX.32 Przeniesiony do rezerwy – Dz. Pers. M.S. Wojsk. B.[...] L. 1849/[...] / Dowódca pułku / Mozdyniewicz[1] płk dypl. / [okrągła pieczęć] 70 pułk piechoty
[s. 8] [wpisy nieczytelne za wyjątkiem rubryki 20:] 20. Odbył ćwiczenia wojskowe w stopniu szeregowego: / od 26.VI.33 do 5.VII.33 w stopniu sierż. pchor. / 21. Mianowany podporucznikiem rezerwy: / z dniem 1.I.1934 lok. 1736 Dz. Pers. [...]
[s. 10] 25. Poświadczenie / o odbytych ćwiczeniach w rezerwie / Ćwiczenia w rez. odbył / od 22. VII. do 17. VIII. 35 / razem dni 27 / [okrągła pieczęć:] 70 pułk piechoty / [pieczęć:] Kwatermistrz pułku / Sokołowski[2] / major / [podpis nieczytelny] / Ćwiczenia w rez. odbył / od 2[?]. VII.37 do 20. VIII. 37 / razem dni 26 / [okrągła pieczęć:] 70 pułk piechoty / 24 VII 39 zgłosił się do ćwiczeń rez. / 24.VII 39 ćwiczenia rez. przesunięto / na termin następny / par. 405 p. 2 rozp. wyk. do Ust. o / powszech. obow. wojsk. / [duża, okrągła pieczęć:] 70 pułk piechoty / [pieczęć:] Zastępca Dowódcy / Krukowski[3] / major
[s. 23] [odręczne wpisy do odczytania po konserwacji]
 
2. Legitymacja
 
Legitymacja służbowa oprawna w czarną skórę z wytłoczonym godłem państwowym
(11 x 7,5 cm, 2 s., oprawa twarda, akc. 6/2)
 
[s. 1] [Ślady po fotografii] / Uprawnia do przejazdów państwowymi środkami komunikacyjnemi według ulg taryfowych dla urzędników państwowych
[s. 2] Legitymacja Nr 478 / p. Cerekwicki Szczepan / nauczyciel publicznej szkoły / w Ludwinowie / Września dn. 30 IV 1935 r.
 
3. Obrazek z Matką Boską
 
Kartonowy obrazek z wizerunkiem N.M.P. i św. Bernadetty
(10,5 x 6 cm, 2 s., akc. 6/4)
 
[s. 1] [wizerunek]
[s. 2] “Módlcie się, bracia, aby moja i wasza ofiara stała się miłą Bogu Ojcu Wszechmogącemu”. (z mszału) / Pamiątka / Pierwszej Ofiary Mszy św., / którą złożył Bogu / Ks. Stefan Leciejewski / dnia 17-go czerwca 1931 r. / w kościele parafialnym / w Jaraczewie. / “Jezu mój, miłosierdzia.” (100 dni odpustu.). / “Słodkie Serce Marji, bądź moim ratunkiem.” (300 dni odpustu).
 
4. Dwie wizytówki
 
Dwie kartonowe wizytówki jednostronnie drukowane z odręcznymi zapiskami z obu stron
(6,5 x 10,5 cm, 2 s., akc. 6/1)
 
[s. 1] Szczepan Cerekwicki
[Odwrotnie dopisane odręcznie:] Feliks Jabłoński[4] Białystok / ul. Pierackiego 56 / lub Zamość Dom Centralny / Ludwik Jabłoński
[s. 2] [Odręczne zapiski:] Wartość działa mierzy się jego bezstronnością prawdą i doskonałością / Szymon Pigwa / Pluciński / Podeszwa / Michalski / Bryliński / Piotrowski / Przepierski / Trzy jajka na mąkę / Panie mjrze proszę o kartkę i ołówek / Zamiara / Pawek Bilski / Urhowcze / Uhorowicze / Miłosna k/Warszawy
[druga wizytówka bez adnotacji]
 
5. Bilet wizytowy
 
Kartonowa wizytówka jednostronnie zadrukowana
(7 x 11,5 cm, 1 s., akc. 6/5)
 
[s. 1] Zdzisław Tarzyński [Tarżyński?]
 
6. Karteczka z adresami
 
Karteczka papieru zapisana odręcznie z jednej strony (nazwiska i adresy)
(7,5 x 11,5 cm, 1 s., akc. 6/6)
 
[s. 1] [Odręczne zapiski:] (Dobrogoski) Dobrogowski / Uhorowicze – gościna / Miłosna / 1) Stanisław Nowak Małachowo poczta Dolsk [?] / pow. Śrem/ 2) Donat Bilski[5] Warszawa Aldony 7 m. 5 (Stomil S.A. żona) / 3) Damczyk[6] Edward Kępno Nowa 14 / 4) Engel[7] Warszawa (Graniczna)
 
7. Karteczka z uwagami
 
Karteczka z rękopiśmiennymi uwagami
(4,5 x 7 cm, 2 s., akc. 6/7)
 
[s. 1] Wielka wiedza teoretyczna / znajomość prakt. jest na życia / [...]
[s. 2] Cudów nie ma; / wszystko polega na / zręczności.


[1] Płk dypl. Mieczysław Mozdyniewicz (ur. 1896), w 1932 dowódca 70 Pułku Piechoty w Pleszewie
[2] Mjr Jan Witold Sokołowski (ur. 1893), kwatermistrz 70 Pułku Piechoty.
[3] Prawdopodobnie: Mjr Leonard Krukowski (ur. 1893), w 1932 w KOP.
[4] Prawd.: Feliks Jabłoński (1887-1940), żołnierz I Korpusu Polskiego na Wschodzie, od 1920 w WP jako oficer gospodarczy, od 1921 w rezerwie, urzędnik państwowy, w kampanii wrześniowej trafił do niewoli sowieckiej, więzień Kozielska, zamordowany w Katyniu 28 lub 29 IV 1940 (CAW AP 269; AM 2608; GK 1943, nr 146 (26 VI), WPH 1993, nr 1; Księga, s. 215).
[5] Być może mowa o Donacie Antonim Bilskim, ur. w 1912 w Żninie, absolwencie Prywatnego Wielkopolskiego Gimnazjum Męskiego w Poznaniu i Kursu Podchorążych Rezerwy w 29 PP w 1933, po ćwiczeniach w latach 1935-1936 mianowanego podporucznikiem rezerwy.
[6] Prawd.: Edward Damczyk, ur. w 1910 w Kępnie, absolwent UP, mgr wychowania fizycznego, w latach 1935-1936 słuchacz Szkoły Podchorążych 57 PP, w 1938 ppor. rez., mieszkał w Poznaniu (CAW AP 1788).
[7] Prawd.: ppor. rez. Nikodem Engel (1908-1940), absolwent Szkoły Podchorążych Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, inżynier-chemik, zamieszkały w Warszawie (Księga, s. 131).

Opcje strony

do góry