Dokumenty z dołów śmierci

MIKIEWICZ Wojciech

MIKIEWICZ Wojciech, urodzony 16 kwietnia 1892 r. w Żurawiczkach, pow. Jarosław. Syn Kazimierza i Anny z d. Hoszela. Miał siostry Annę (zamężną Mikiewicz, lekarkę we Lwowie) i Marię (zamężną Hajdukiewicz-Karpińską, lekarkę w Jarosławiu). Uczęszczał do gimnazjum w Jarosławiu, później w Rzeszowie, gdzie zdał maturę w 1910 r. Studia na Akademii Weterynaryjnej we Lwowie ukończył w 1915 r. Został powołany do służby wojskowej w austriackim 1. pułku ułanów. Przeniesiono go do 100. pułku piechoty. W 1916 r. został przeniesiony do Powiatowej Komisji Uzupełnień Koni w Piotrkowie, później był lekarzem weterynarii w jednostkach austriackiego XIX Korpusu Armijnego. Mianowano go podporucznikiem. Od 1 stycznia 1919 r. był ordynatorem szpitala koni w Jarosławiu. Przeniesiono go do stacji odpoczynkowej koni w Radymnie, następnie przydzielono go do armii generała Józefa Hallera. W maju 1919 r. został awansowany do stopnia porucznika. Przeniesiono go do 2. pułku artylerii polowej. 11 sierpnia 1919 r. został awansowany do stopnia kapitana. W lipcu 1920 r. wyróżnił się w walkach nad Berezyną, gdzie dowodził taborem I dywizjonu 2. pułku artylerii polowej. 7 maja 1922 r. został zdemobilizowany. Pracował kolejno w Koprzywnicy, Rudkach, Tarnobrzegu i Rzeszowie, gdzie mieszkał przy ul. Królewskiej 18. Działał w Lidze Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Brał udział w kursie szybowcowym. Działał w Związku Oficerów Rezerwy, należał do Koła Rodzin Urzędniczych. Pracował w amatorskim teatrze „Reduta”. W marcu 1939 r. został awansowany do stopnia majora. 4 września 1939 r. został zmobilizowany. Po 17 września 1939 r. dostał się do sowieckiej niewoli. Osadzono go w obozie w Kozielsku, skąd korespondował z rodziną. Jego nazwisko znalazło się na liście wywozowej 015/2. Wywieziono go z obozu 7 kwietnia 1940 r.
Został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD 9 kwietnia 1940 r. W czasie ekshumacji wiosną 1943 r. jego zwłoki oznaczono numerem 3435 (początkowo jego nazwisko zapisywano Mickiewicz).
Odznaczony Krzyżem Walecznych (za wojnę polsko-bolszewicką), Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką LOPP.
Był żonaty, miał córkę.

Inwentarz dokumentów katyńskich przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Kraków 2002, s. 57-58;

 

XVIII. Mjr rez. Wojciech MIKIEWICZ (ur. 1892) (AM 3435)
 
Znaleziono – AM: Beamtenausweis, 3 Postkarten m. Absender: Miekiczowa, Rzeszow, Königstrasse 18 (legitymacja urzędnicza, 3 karty pocztowe z nad.: Miekiczowa, Rzeszów, ul. Królewska 18)
 
Legitymacja służbowa oprawna w skórę
(11,2 x 7,5 cm, 2 s., oprawa twarda, akc. 1/1d)
 
[s. 1] [Ślady po fotografii] / Uprawnia do przejazdów państwowymi środkami komunikacyjnemi według ulg taryfowych dla urzędników państwowych / Podpis właściciela / WMikiewicz / Ważna na rok wystawienia / Ważność legitymacji przedłuża się na rok: [...] 19 38 / 19 39
[s. 2] Legitymacja Nr 35 / P. Mikiewicz / Wojciech / Powiatowy Lekarz Wet. / w Starostwie pow. rzeszowskiem / Lwów, dn. 11 kwietnia 1935 [?]
 
2. Karta pocztowa
 
Niemiecka karta pocztowa (Postkarte) wysłana w Rzeszowie 18 stycznia 1940 (stempel poczty w Moskwie 6.02.1940), przez żonę Wojciecha Mikiewicza, Marię do męża przebywającego w obozie w Kozielsku
(10,5 x 14,5 cm, 2 s., akc. 1/1a)
 
[s. 1] [strona lewa] Mikiewiczowa / Rzeszów / Jagiellońska 18a / Z.S.R.R. – Rosja / Kozielsk / Gub. smoleńska / Skrzynka pocztowa / Nr 12. / Mikiewicz / Wojciech / [strona prawa – adres i adresat w języku rozyjskim – zniszczona] / [stempel:] S.S.S.R. Moskwa 6 2 40
[s. 2] 18.I.40 L.9[1] / Kochany nasz Wojtku! / Nr 2 – 14.II[2] / Zdrowi jesteśmy – czekamy na dalsze / wiadomości od Ciebie. O Hani Stefie / [...] wiemy - wszyscy na swoich / [...] Lewek w Stanisławowie / pieszę niewiele, może prędzej dojdzie / [...]a karteczka / Ściskamy Cię z całej siły Twoja / [podpis nieczytelny]
 
3. Karta pocztowa
 
Niemiecka karta pocztowa (Postkarte) wysłana w Rzeszowie 25 stycznia 1940 (stempel poczty w Moskwie 8.02.1940), przez żonę Wojciecha Mikiewicza, Marię do męża przebywającego w obozie w Kozielsku (otrzymany przez niego 20.02)
(10,5 x 14,5 cm, 2 s., akc. 1/1b)
 
[s. 1] [strona lewa] Mikiewicz / Rzeszów / Z.S.R.R. Rosja / Kozielsk / Gub. smoleńska / Skrzynk[a] poczt[owa] / Nr 12. / Mikiewicz / Wojciech / [strona prawa] S.S.S.R. / Gor. Kozel’sk / Smolenskaja oblast’ / Pocztowyj jaszczik / Mikiewicz / Wojtech / Kazimirowicz
[s. 2] 24.I.1940 L.12. / Nasz Stareńki Kochany! / Zdrowi jesteśmy – tylko brak [...] / Ciebie nam dokucza. Z końcem tego / [...] spodziewamy się wia- / [domości] od Ciebie. / [...]kamy Cię bardzo mocno / Twoja / [podpis nieczytelny]
 
4. Karta pocztowa
 
Niemiecka karta pocztowa (Postkarte) nadana w Rzeszowie 31 stycznia 1940 (stempel poczty w Moskwie 16.02.40), przez żonę Wociecha Mikiewicza, Marię do męża przebywającego w obozie w Kozielsku (adresat otrzymał 24.02)
(10,5 x 14,5 cm, 2 s., akc. 1/1c)
 
[s. 1] [strona lewa] Mikiewicz Maria / Rzeszów / Königsstrasse 18a / Z.S.R.R. Rosja / Kozielsk / Gub. smoleńska / Skrzynka pocztowa Nr 12. / Mikiewicz / Wojciech / [strona prawa] S.S.S.R. / Gor. Kozel’sk / Smolenskaja oblast’ / Pocztowyj jaszczik / Mikewicz Wojtech / Kazimirowicz
[s. 2] 30.I.40 ok. 14 / [...] żadnej wiadomości. Zdrowie [...] / [...] tęsknimy za Tobą bardzo. Ciągle / [...] jesteś już z nami. / [...]my Cię Kochany z całej mocy / Twoja Maria / Nr 4 24.II
 
5. Fragment papieru pakunkowego
 
Strzęp papieru z odręcznymi adnotacjami dotyczącymi Wojciecha Mikiewicza i Józefa Bryka, pochodzący prawdopodobnie z okresu ekshumacji lub późniejszego
(9 x 15 cm, 1 s., akc. 1 (w kopercie 1)
 
[s. 1] Kartka adresowana do Wojciecha Mikiewicza / z dn. 18.01.40 / od Mikiewiczowej z Rzeszowa, ul. Jagiellońska 18a / do Kozielska gub. Smoleńsk skrzynka poczt. Nr 12 / Brik Józef leg. MSW -


[1] Prawdopodobnie numeracja kartek (listów) wysłanych do Wojciecha Mikiewicza przez żonę Marię.
[2] Numeracja z datą otrzymania korespondencji prowadzona przez W. Mikiewicza.

 

Opcje strony

do góry