Dokumenty z dołów śmierci

NIEMCZEWSKI Marcin Antoni Józef

NIEMCZEWSKI Marcin Antoni Józef, urodzony 16 maja 1905 r. w Czerniowcach. Syn Władysława i Józefy. Uczęszczał do prywatnego gimnazjum Księży Pijarów w Krakowie, później do gimnazjów w Kielcach i ponownie w Krakowie. 17 stycznia 1927 r. zdał maturę. Przez trzy lata studiował na Wydziale Rolno-Leśnym Politechniki Lwowskiej. We wrześniu 1932 r. został powołany do służby wojskowej. W marcu 1933 r. skierowano go do Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej w Warszawie. W maju 1933 r. został awansowany do stopnia kaprala. W czerwcu 1933 r. otrzymał tytuł podchorążego rezerwy i od lipca 1933 r. służył w 1. szwadronie 2. pułku pancernego. We wrześniu 1933 r. awansowano go do stopnia plutonowego podchorążego i przeniesiono do rezerwy. 24 czerwca 1934 r. został powołany na roczne szkolenie w 6. batalionie czołgów i samochodów pancernych we Lwowie. 2 sierpnia 1935 r. zdał egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną tego batalionu na dowódcę plutonu pancernego. Mianowano go podporucznikiem rezerwy broni pancernej ze starszeństwem 1 stycznia 1936 r. dzierżawił majątek rolny pod Lwowem. Po 17 września 1939 r. dostał się do sowieckiej niewoli. Osadzono go w obozie w Kozielsku. Jego nazwisko znalazło się na liście wywozowej 029/5 z 13 kwietnia 1940 r. Wywieziono go z obozu 16 kwietnia 1940 r.
Został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD katyńskim lesie w kwietniu 1940 r. W czasie ekshumacji wiosną 1943 r. jego zwłoki oznaczono numerem 3224.

Inwentarz dokumentów katyńskich przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Kraków 2002, s. 59-60;

XX. Por. rez. Marcin NIEMCZEWSKI (ur. 1905) (AM 3224)
 
Znaleziono – AM: Visitenkarten, Beamtenausweis (wizytówki, legitymacja urzędnicza)
 
1. Legitymacja
 
Legitymacja służbowa oprawna w skórę z tłoczonym godłem państwowym
(11,4 x 7,5 cm, 2 s., oprawa twarda, akc.2/1a)
 
[s. 1] [Brak fotografii] / Uprawnia do przejazdów państwowymi środkami komunikacyjnemi według ulg taryfowych dla urzędników państwowych / podpis właściciela Niemczewski Marcin / Ważna na rok wystawienia. Ważność legitymacji przedłuża się na rok: 1936, 1937, 1938, 39.
[s. 2] [Legitymacja] Nr 79 / nazwisko i imię Inż. Niemczewski / Marcin / kontr. Zastępca Przewodnicz[ącego] Pow. Kom. Klasyfik. /  dn. 6 XII 1935 / [podpis nieczytelny]

3. Wizytówki
 
Dziewięć wizytówek zachowanych w dobrym stanie
(5 x 10,6 cm, 1 k., akc. 2/1c)
 
[s. 1] Inż. Marcin Niemczewski
 
Zachowane oryginalne opakowanie (papier) z numerem 03224 / II
 
4. Wizytówka
 
Podniszczona wizytówka kartonowa
(6 x 10 cm, 1 k., akc. 2/1d)
 
[s. 1] Dr med. Henryk Brokman[1]
 
Zachowane oryginalne opakowanie (papier) z numerem 03224 / III
 
5. Świadectwo szczepienia
 
Karteczka zawierające nieczytelne adnotacje[2] w językach: rosyjskim i polskim, w dolnej części nieczytelny podpis, zachowane pomiędzy kartami kalendarzyka
(8,8 x 10,5 cm, 1 s., akc. 2/1 - w kalendarzyku)
 
6. Fragmenty papieru pakunkowego
 
Dwa fragmenty papieru pakunkowego zawierającego odręcznie sporządzony wykaz dokumentów znalezionych przy zwłokach Marcina Niemczewskiego, wykonany podczas ekshumacji lub później
(dwa strzępy papieru o nieregularnych kształtach, akc. 2 - koperta)
 
[s. 1] Inż Marcin Niemczewski / 1) Wizytówki sz. 9 (czyste) / 2) Wizytówka Dr med. / Henryk Brokman / 3) Legitymacja inż. Niemczewskiego / Marcina wyd. 1935 / 4) Kalendarzyk notatnik 1940 r. / Kozielsk (alfabet rosyjski) / 5) List prawdopodobnie b. zniszczony / nieczytelny
 
7. List[3]
 
Odręczny list napisany na fragmencie okładki sowieckiego zeszytu (z nadrukiem 16 kop.), słabo czytelny
(19 x 12,6 cm, akc. 2/2)
 
[s. 1] wał choć dwa listy na ty / dzień. Wszyscy już listy dosta / li nawet po kilka, ja dosta / łem jeden z ostatnich, za / to Twój list był odważny, / wyczerpujący i bardzo we[so] / ły. Martwiłem się bardzo / [o] Ciebie, lecz przypuszczałem / że dasz sobie radę i wybr[niesz] / z sytuacji i nie zawiodłem się / Teraz jestem spokojny / i może dziać się ze mną / wszystko to co jeszcze mnie / [...]ka. W jaki sposób do / stałem się tu opisać Ci nie / mogę dokładnie. Myślę, że do / powiesz sobie, jeśli Ci po / wiem, że taki los nas wszy / stkich, których znałaś jak / [Krze?]mińskiego, Maciejó[...] / Włodzia i t.d. atylko / jest mniej wesołoa [4]. Merow[...] / ski posyła Ci pozdrowienia i py / ta się o swój samochód jaki go los spotkał. [...]
[s. 2] [...] jest że [...] / jak [...]a posyła ci / ucałowanie [...] / [...] do Ciebie. Musi Ci / się tam dobrze powodzić / [w tej potrzebie?] kiedy / pozwalasz sobie na żarty / [ze] mnie i wzbudzasz [...] / [...] Ja niestety jest[em] / jak niemowlę i nie / [...]zupełnie możności [...] za to. Jadziuniu [?] nie wyobra / żasz sobie cz[y]m są Twój[e] listy i Ty dla mnie w obecnych warunkach. Jesteś gwiazdą która mnie podtrzym[...]       


[1] Dr med. Henryk Brokman (ur. 1886), syn Leopolda i Heleny Rotwand, absolwent studiów medycznych w Berlinie i Heidelbergu, lekarz w armii rosyjskiej, w 1916 ranny na froncie wschodnim, od 1918 w WP, lekarz Szkoły Podchorążych, ordynator szpitala twierdzy Modlin, w 1921 przeniesiony do rezerwy, w okresie międzywojennym ordynator szpitala epidemiologicznego w Warszawie (CAW AP 2761).
[2] Zaświadczenie o szczepieniu przypisane M. Niemczewskiemu jedynie na podstawie położenia w kopercie 2 (w kalendarzyku – por. XX/2).
[3] Nie udało się ustalić autora oraz adresatki listu, znajdującego się w kopercie 2, zawierającej m. in. dokumenty ppor. rez. Marcina Niemczewskiego.
[4] a-a – wyrazy skreślone.

Opcje strony

do góry