Pamięć przedmiotów

Artefakty i relikwie w zbiorach Muzeum Katyńskiego

Zbieraniem dokumentów i artefaktów związanych ze zbrodnią katyńską oraz jej ofiarami zajmuje się Muzeum Katyńskie w Warszawie. Do Muzeum trafiły przedmioty znalezione podczas ekshumacji w Bykwoni, Charkowie i Miednoje. Posiada zdecydowanie najbogatsze zbiory w postaci przedmiotów i artefaktów związanych ze zbrodnią katyńską.

Muzeum „statutowo” zobowiązane jest do gromadzenia muzealiów ruchomych - pamiątek przeszłości, które w nauce historycznej stanowią materialne, źródła historyczne. Muzeum opracowując i analizując zabytki przygotowuje je dla wykorzystania przez historyków akademickich. Poza powyższym pełni rolę archiwum, które gromadzi i opracowuje dla naukowców historyczne źródła pisane. Archiwum, do zasobów, którego wchodzą:

  • zbiór dokumentów pozyskanych podczas ekshumacji;
  • zbiór korespondencji pomiędzy obozami i rodzinami jeńców w sprawie poszukiwań z Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem, Polskim Czerwonym Krzyżem, Dowództwem Armii Polskiej w ZSRS i Dowództwem II Korpusu Polskiego;
  • zbiór dokumentów dotyczących zbrodni katyńskiej (ponad 3 500 archiwaliów);
  • zbiór dokumentów osobistych i rodzinnych, stanowiących pamiątki po zamordowanych,
  • zbiór relacji i opracowań (w tym nagrania na nośnikach medialnych);
  • zbiór ikonograficzny ,w tym zasadniczą część stanowią fotografie zamordowanych wykonane w okresie przed wybuchem wojny, a ponadto dokumentacja fotograficzna miejsc zbrodni (ponad 5 000 fotografii);
  • zbiór fotografii z dokumentujących prace ekshumacyjne i dokumentacja fotograficzna zbiorów materialnych muzeum oraz inne związane z tematyką katyńską, m.in. uroczystości odsłonięcia pomników, epitafia katyńskie;
  • dokumentacja topograficzna miejsc zbrodni i Cmentarzy Wojennych.

Opcje strony

do góry