13954


Indeks
13954
Nazwisko i imię
Veltze Karol
Imię ojca
Tadeusz
Imię matki
Maria
Rok urodzenia
1892
Miejsce kaźni
do góry