Starszy posterunkowy PP
Bronisław ZAWADZKI


Imiona rodziców

Marceli,

Data urodzenia

1900

CV wojskowe

Co najmniej od 1933 służbę pełnił w policji woj. nowogródzkiego We wrześniu 1939 w Lidzie Starszy posterunkowy mian. 1 IV 1933

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 050/3 (46), 7770/6054

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry