St. Posterunkowy PWŚl.
Jan RUSSEK


Imiona rodziców

Franciszek,

Data urodzenia

27 XII 1899

Miejsce urodzenia

Orłowa

CV wojskowe

W PWŚl. od 24 VI 1922 w pow. katowickim Do 19 XII 1938 służbę pełnił w Oddz. Konnym w Katowicach 11 X 1938 deleg. do pow. frysztackiego Od 20 XII 1938 na Posterunku Konnym w Orłowej

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 033/1 (4), 2862

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry