Porucznik rezerwy
Stanisław KOŁODZIEJCZYK


Imiona rodziców

Feliks,

Data urodzenia

8 X 1903

CV wojskowe

Przydzielony mobilizacyjnie do Bazy Lotniczej nr 3 Poznań Ławica

Życiorys cywilny

Meteorolog Współpracownik Państwowego Instytutu Meteorologicznego

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 025/3 9 IV 1940 P. Bauer, J. Zielonka, Żołnierska droga przez mękę, Kościan 1990 „Głos Nauczycielski” 1989, nr 17

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

MiD WIH

Opcje strony

do góry