St. Posterunkowy PWŚl.
Edward OTRĘBSKI


Imiona rodziców

Edward,

Data urodzenia

6 V 1910

CV wojskowe

W PWŚl. od 1934 Do 26 III 1935 w Kdzie Rez. w Katowicach Następnie na Posterunku w Gorzycach pow. rybnicki 22 XII 1938 deleg. na Zaolzie

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 012/4 (37), 2102

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry