Ignacy ŁUKASZEWICZ


Imiona rodziców

Stefan, Zofia Darewska

Data urodzenia

30 X 1888

Miejsce urodzenia

Starzyn

CV wojskowe

Żołnierz Legionów Polskich Uczestnik wojny 1920 W l. 1923-1925 urzędnik więzienny m.in. w Wołkowysku W 1939 sekretarz gminny w Turzcu pow. stołpecki

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 054/1 (50), 105/6161

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry