Posterunkowy PP
Jan CEL


Imiona rodziców

Stanisław,

Data urodzenia

1913

CV wojskowe

Do policji przyjęty 12 VI 1937 kandydat kontraktowy na szeregowego z przydziałem do Komp. .G. Rez. PP w Jaworznie pow. chrzanowski 1 VIII 1938 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski przydzielony do woj. białostockiego tam nadal pełnił służbę we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 026/1 (76), 5545

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry