Starszy przodownik PP
Jan ŻEBRACKI


Imiona rodziców

Franciszek, Helena Kastner

Data urodzenia

16 VI 1895

Miejsce urodzenia

Mościska

CV wojskowe

Ukończył 4 klasy gimnazjum W I wojnie w armii austriackiej W WP od 1 XI 1918 do 17 III 1919 Od 9 VIII do 21 XII 1920 W policji od 15 VI 1921 Służbę pełnił w Stanisławowie – w Urzędzie Śledcz. Od 1 VII 1925 w eksp. śledcz. Od 10 X 1926 w Komisariace Od 5 II 1927 w Wydz. Śledcz. początkowo jako sekretarz Od 1 I 1935 Nadal we wrześniu 1939 – fotograf

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 030/1 (85), 2467

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry