Tadeusz DRZEWSKI


Imiona rodziców

Jakub, Henryka

Data urodzenia

26 X 1882

Miejsce urodzenia

Busk

CV wojskowe

Przez wiele lat sędzia Sądu Apelacyjnego we Lwowie następnie adwokat zamieszkały we Lwowie

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 051/1 (3), 7099

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry