Dokumenty z dołów śmierci

SCHREER Joachim

SCHREER Joachim, urodzony 27 listopada 1913 r. w Łodzi. Syn Juliusza Gustawa Ferdynanda i Gertrudy Małgorzaty z d. Bennich. Był uczniem Gimnazjum Męskiego Zgromadzenia Kupców w Łodzi, gdzie w 1933 r. zdał maturę. W tym samym roku został powołany do Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. Po jej ukończeniu w 1934 r. w stopniu kaprala podchorążego skierowano go na praktykę do plutonu artylerii 28. pułku strzelców kaniowskich w Łodzi. W 1934 r. przeniesiono go do rezerwy. Mieszkał przy ul. Narutowicza 48/2 w Łodzi. Grał w piłkę nożną w „Widzewie”. W 1936 r. odbył ćwiczenia rezerwy w 28. pułku strzelców kaniowskich. Został mianowany podporucznikiem rezerwy piechoty ze starszeństwem z 1 stycznia 1937 r. Planował przeniesienie się na stałe do Austrii, ale nie zrealizował tych planów. Został zmobilizowany, prawdopodobnie do 10. pułku artylerii lekkiej. Po 17 września 1939 r. dostał się do sowieckiej niewoli. Osadzono go w obozie w Kozielsku, skąd korespondował po niemiecku z rodziną. Wywieziono go z obozu 11 kwietnia 1940 r.
Został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD katyńskim lesie w kwietniu 1940 r. W czasie ekshumacji wiosną 1943 r. jego zwłoki oznaczono numerem 678.

Inwentarz dokumentów katyńskich przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Kraków 2002, s. 67-68;

 

XXVI. Ppor. rez. Joachim SCHREER (ur. 1913) (AM 678)
 
Znaleziono – AM: 1 Ausweis, Mobilmachungskarte, Impfschein, 3 Briefe, Fotos (legitymacja, karta mobilizacyjna, świadectwo szczepienia, 3 listy, fotografie)
 
1. Pozwolenie na kierowanie pojazdami
 
Dobrze zachowane, kartonowe, pozwolenie na prowadzenie pojazdów z zachowaną fotografią właściciela. Luzem znaczek opłaty stemplowej za 20 gr.
(10,5 x 7,5 cm, 4 s., akc. 8/8)
 
[s. 1] Urząd Wojewódzki w Łodzi / Pozwolenie / Nr 10762 / Pan Schreer / Joachim / zamieszkały w Łodzi / ul. Narutowicza Nr 48 / uprawniony jest do kierowania / z wyjątkiem pojazdów, przeznaczonych / do użytku publicznego.
[s. 2] Łódź dnia 16/V 1936 r. / Za Wojewodę / [podpis nieczytelny]
[s. 3-4] [Informacja o adresie zamieszkania właściciela pozwolenia – bez adnotacji]
 
Zachowane oryginalne opakowanie (papier) z numerem 0678 / I
 
2. Zaświadczenie mobilizacyjne
 
Zachowane w dobrym stanie zaświadczenie mobilizacyjne
(14 x 10,2 cm, 2 s., akc. 9/1)
 
[s. 1] Odcisk pieczątki podłużnej - władzy wystawiającej zaświadczenie [pieczęć nieczytelna] / Rocznik 27 XI 1913 / L. gł. ks. (karty) ew. (an.) 258 / L.p. 12 / Zaświadczenie mobilizacyjne. / 1. Stopień wojskowy Ppor. art. rez. / 2. Nazwisko Schreer / 3. Imiona Joachim / 4. Imiona rodziców Juliusz Gustaw Ferdynand i Gertruda Małgorzata / 5. Zamieszkały w Łodzi, ul. Narutowicza 48 m 2/V / Gmina Łódź, powiat Łódź / 6. Nie otrzymał karty mobilizacyjnej. W razie wojny bę- / dzie powołany do służby wojskowej przy pomocy karty / powołania lub osobnym obwieszczeniem. / Z chwilą otrzymania karty mobilizacyjnej lub karty / powołania, niniejsze zaświadczenie należy zwrócić orga- / nowi doręczającemu. / Łódź, dn. [...] 8.1939 r. / Podpis d-cy (kmdta) wystawiającego Kmdt. Rej. Uzup. / Haberling[1] ppłk / [okrągła pieczęć:] P.K.U. Łódź-Miasto
[s. 2] [Drukowane pouczenie]
 
Zachowane oryginalne opakowanie (papier) z numerem: II 0678
 
3. Zaświadczenie
 
Zaświadczenie(pisane na maszynie) wystawione przez Komendę Rejonu Uzupełnień Łódź Miasto II
(15 x 20,8 cm, 2 s., akc. 9/2)
 
[s. 1] [podłużna pieczęć:] Komenda Rejonu Uzupełnień Łódź Miasto II / Referat Oficerski / Nr 313 L. dz. - /39 / Łódź, dnia 28 VIII 1939 r. / Zaświadczenie. / Stwierdzam, że ppor. art. rez. Schreer Joachim, urodzony dnia / 27.XI.1913 r. w Łodzi figuruje w ewidencji K.R.U. Łódź-Miasto II / pod L.p. rej. 258. / Wymieniony, po powrocie z zagranicy w dniu 25.VII.1939 r. / dokąd wyjechał legalnie, obecnie zamieszkuje na stałe w Łodzi, ul. / Narutowicza Nr 48 m. 2/V i czyni starania o wydanie duplikatu ksią- / żeczki stanu służby oficerskiej wzamian zagubionej książeczki za / granicą / [pieczęcie:] Kmdt. Rej. Uzup. Haberling ppłk [podpis nieczytelny] / [podłużna pieczęć:] Komenda [Rejonu] Uzupełnień Łódź Miasto II / [okrągła pieczęć z orłem w koronie:] Kom. [Rej.] Uzupełnień Łódź Miasto / [ślad okrągłej pieczęci z godłem państwowym na którejmożnaodczytać:] Miasto II
 
Zachowane oryginalne opakowanie (papier) z numerem: 0678 / III
 
4. List w języku niemieckim
 
Odręczny list w języku niemieckim od żony Olgi z Łodzi
(14,5 x 21,8 cm, 1 s., akc. 8/11)
 
[s. 1] Lodsch, 18.12.39 / [...] Hier alle gesund beisamm[en]. Reini / seit 20. Sept. schon da. Wundern uns, dass / Du nicht auch schon daheim, da Austausch / Volksdeutscher im Gange. / Christl gedeiht herrlich. Fabrik geht. / Alle küssen Dich, sind in Gedanken stets / bei Dir und erwarten Dich / sehnsüchtigst! / Kopf hoch, Junge! / Deine kleine Frau. /
 
[Tłum.:] Tutaj wszyscy jesteśmy zdrowi. Reini już jest od 20 września. Dziwimy się , że Ty nie jesteś jeszcze w domu, bo wymiana Volksdeutschów trwa. Christl chowa się wspaniale. Fabryka idzie. Wszyscy Cię całują, w myślach są stale z Tobą i czekają na Ciebie z największym u tęsknieniem. Głowa do góry, chłopcze! Twoja żonka
 
Zachowane oryginalne opakowanie (papier) z numerem: VII 0678
 
5. List w języku niemieckim
 
Odręczny list w języku niemieckim od żony Olgi z Łodzi
(29 x 20,5 cm, 1 s., akc. 8/12)
 
Lodsch, 6.2.40 / Mein geliebter Junge! / Dank für Brief v. 25.12.39. Hof / fentlich hast Du nunmehr unsere / Nachrichten. Wir warten immer auf / Dich und hoffen dass Du bald zu / Hause sein wirst. Als Volksdeutscher / kommst Du ja in‘s Altreich, und / dann bist Du frei. Ich habe schon / all Deine Papie[re un]d die nötigen / Unterlagen. Ver[lier nu]r nicht den / Mut, es dauert nicht mehr lange. / Wir sind alle wohlauf. Gneis [?] ist in Berlin / zur Ausbildung beim Fliegerkorps. Rein / heiratet im März. Unser süsses Kinderl / macht die ersten Gehversuche. / Ich bin mit meiner ganzen / Seele immer bei Dir, Du mein Liebster / und gebe Mut und Hoffnung nicht / auf. Sobald Du in Deutschland bist / hole ich Dich, mein Achim. / Sei auf das innigste geküsst / von Deiner kleinen Frau, Tochter, Deinen / Eltern, Schwiegereltern & Brüdern. / Deine Olga
 
[Tłum.:] Mój kochany chłopcze! / Dziękuję za list z 25.12.39. Mam nadzieję, że masz już teraz wiadomości od nas. Stale czekamy na Ciebie i mamy nadzieję, że wkrótce będziesz w domu. Jako Volksdeutsch przyjeżdżasz tylko do Starej Rzeszy i już jesteś wolny. Mam już wszystkie Twoje papiery i potrzebne dokumenty. Nie tr[ać tylk]o odwagi, to już nie potrwa długo. Wszyscy mamy się dobrze. Gneis [?] jest w Berlinie na szkoleniu w korpusie lotniczym. Rein żeni się w marcu. Nasze słodkie dziecko robi pierwsze kroczki. Całą duszą jestem zawsze z Tobą, mój najkochańszy, nie tracę odwagi i nadziei. Jak tylko będziesz w Niemczech, odbiorę Cię, mój Achimie. Całuje Cię najczulej Twoja żonka, córka, Twoi rodzice, teściowie & bracia. Twoja Olga
 
Zachowane oryginalne opakowanie (papier) z numerem: VIII 0678
 
6. Karteczka
 
Odręczny list napisany do Joachima Schreera przez brata Reiniego na karteczce papieru, pochodzący sprzed wojny.
(11,5 x 14,5 cm, 1 s., akc. 8/14)
 
Achimku! / Zadzwoń proszę do Irki / i powiedz proszę o tem / wszystkim i jak tylko będę / mógł to sam napiszę. / Zamówiłem rozmowę z / Koluszkami ale niewiem / Czy otrzymam. / No braciszku całuję Cię mocno / jak i wszystkich / Reini / Mój [pie]rścionek, który przypadkowo / [...] zatrzymała na ręku (Irka) [?] / [..] proszę zatrzymać do [mojego] / [...]by o mnie nie zapomniała
 
Zachowane oryginalne opakowanie (papier) z numerem: IX 0678
 
7. Fragment koperty
 
Fragmenty zniszczonej koperty z listu otrzymanego przez Joachima Schreera w obozie w Kozielsku, prawdopodobnie od żony Olgi (być może poz. 4 lub 5)
(11,3 x 16 cm, zachowana część przednia i fragmenty tylnej, akc. 8/13)
 
[s. 1] Smolenskaja oblast’ / g. Kozel’sk / Poczt. jaszcz. N 12 / Gr-nu [Grażdaninu] Joachimu Julianowiczu Szreer
 
Zachowane oryginalne opakowanie (papier) z numerem: V 0678
 
8. Świadectwo szczepienia
 
Kartka papieru zawierająca imię i nazwisko oraz nieczytelny stempel i podpis sowieckich, medycznych władz obozowych
(8,5 x 11 cm, akc. 8/9)
 
[s. 1] Szreer Joachim Juliu / szewicz / Szreer Joachim s. Juliusza / Nr [...] / 2 [...] / 6/XII 39 / Koziel’sk / [podpis nieczytelny]
 
Zachowane oryginalne opakowanie (papier) z numerem: IV 0678
 
9. Fragment koperty
 
Fragmenty zniszczonej koperty z listu otrzymanego przez Joachima Schreera w obozie w Kozielsku, prawdopodobnie od żony Olgi (być może poz. 4 lub 5), zaadresowana w języku rosyjskim i niemieckim
(wys. 11,3 cm – zachowana lewa strona koperty oraz fragmenty tylnej, akc. 8/15)
 
Zachowane oryginalne opakowanie (papier) z numerem: VI 0678
 
10. Plik sklejonych fotografii
 
Szesnaście sztuk fotografii, rozwarstwionych, częściowo czytelnych
(10 x 6,5 cm, akc. 8/10)
 
Zachowane oryginalne opakowanie (papier) z numerem: X 0678
 
11. Obrazek z wizerunkiem św. Andrzeja Boboli
 
Częściowo uszkodzony obrazek z wizerunkiem św. Andrzeja Boboli (wraz z niezidentyfikowanym fragmentem druku), na odwrociu: Modlitwa do św. And[rzeja Boboli]
(8,2 x 4,8 cm, 2 s., akc. 8/16)
 
Zachowane oryginalne opakowanie (papier) z numerem: III 0678


[1] Ppłk piech. Adam Czesław Haberling (ur. 1892), w 1932 komendant m. Łódź, w 1939 Komendant Rejonu Uzupełnień Łódź Miasto II.

 

Opcje strony

do góry