Pamięć przedmiotów

Dokumenty Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Dokumentacja katyńska Kurii Metropolitalnej w Krakowie, stanowi niewielki fragment “spuścizny katyńskiej” (zawartej w ponad 3000 kopert), przywiezionych z Katynia do Krakowa. Oryginalne dokumenty i relikwie zaginęły podczas II wojny światowej.

Źródło: Inwentarz dokumentów katyńskich przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Kraków 2002, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

Dokumentacja katyńska Kurii Metropolitalnej w Krakowie, stanowi niewielki fragment “spuścizny katyńskiej”. Przekazane z MSW dokumenty znajdowały się w 15 kopertach, zgrupowanych w 8 wiązanych teczkach stanowiących jeden pakiet (paczkę) . Do paczki dołączone były dwa spisy zwracanych obiektów: szczegółowy, zawierający opis zawartości piętnastu kopert i skrócony (koperty 1-8) . W kopertach oznaczonych numerami 1-15 znajdowały się dokumenty znalezione przy jednym lub kilku oficerach. Również dokumenty poszczególnych oficerów rozproszone były po różnych kopertach. Niemożliwe jest już dzisiaj ustalenie kiedy nastąpiło to pomieszanie dokumentów. Mogło to być związane z koniecznością przemieszczenia dokumentacji z archiwum przy ulicy Siennej w Krakowie, do mieszkania profesorostwa Friedbergów lub bezpośrednio do archiwum Kurii. Trudno przypuścić aby przemieszczeń tych dokonał prof. Friedberg, który według relacji M. Kowalczykówny porządkował i czyścił dokumenty w swoim mieszkaniu przy ul. Retoryka w Krakowie.
Bardziej prawdopodobne jest, że przemieszczenie dokumentów nastąpiło po konfiskacie tej dokumentacji przez Urząd Bezpieczeństwa, w trakcie czynności związanych z próbą opracowania, lub spisania bezpośrednio przed zwrotem do Kurii. Niewątpliwie odrzucić należy tezę, że skonfiskowana dokumentacja została złożona w magazynach Biura “C” po rewizji i nikt się nią nie interesował do roku 1990 .
Przystępując do opracowania inwentarza, przyjęto zasadę, że dokumenty opisane zostaną zgodnie z układem kopert z 1943 roku, w kolejności alfabetycznej ich właścicieli.
W pierwszej kolejności dokumentacja przeglądnięta została pod kątem przygotowania listy właścicieli dokumentów oraz sporządzenia wykazu, zachowanych na opakowaniach (biały papier bądź szyfonowe woreczki o różnych wymiarach z numeracją rzymską i arabską) oznaczeń, zgodnych z zawartymi w drukowanym wykazie (AM), odpowiadającym numeracji przyjętej w czasie ekshumacji w 1943 roku . W trakcie badań ustalono listę właścicieli dokumentów:

I. kpt. Jan ANASIEWICZ (1908-1940), syn Walentego
II. por. rez. Adam BIŃKOWSKI (1891-1940), syn Adama
III. ppor. rez. Władysław BORŻYM (1894-1940), syn Bartłomieja
IV. mjr Józef BRYK (1897-1940), syn Józefa
V. por. pilot Józef BURZYŃSKI (1911-1940), syn Ignacego,
VI. ppor. rez. Szczepan CEREKWICKI (1909-1940), syn Jana
VII. mjr st. sp. Stanisław CHODOROWSKI (1887-1940), syn Edwarda
VIII. por. rez. Hieronim DOBROWOLSKI (1890-1940), syn Piotra
IX. ppor. rez. Józef DRUŻBACKI (1906-1940), syn Feliksa
X. por. rez. Władysław Józef GARLICKI (1899-1940), syn Juliusza
XI. kpt. rez. Stefan HORAK (1892-1940), syn Franciszka
XII. ppor. rez. Bolesław HRUT (1896-1940), syn Michała
XIII. ppor. rez. Ludomir KATAFIASZ (1912-1940), syn Stanisława
XIV. kpt. Józef KOSECKI (1896-1940), syn Józefa
XV. ppor. Mirosław KOWALSKI (1911-1940), syn Leona
XVI. ppor. rez. Jan MATEJCZYK (1904-1940), syn Jana
XVII. mjr Leon MATOLSKI (1891-1940), syn Piotra
XVIII. mjr rez. Wojciech MIKIEWICZ (1892-1940), syn Kazimierza
XIX. ppor. rez. Edmund MUTKE (1914-1940), syn Karola
XX. por. rez. Marcin NIEMCZEWSKI (1905-1940), syn Władysława
XXI. mjr Józef PIESOWICZ (1894-1940), syn Karola
XXII. mjr Antoni POPŁAWSKI (1892-1940), syn Antoniego
XXIII. ppor. rez. Franciszek PRZYTARSKI (1913-1940), syn Leonarda
XXIV. ppor. rez. Józef ROBACZYK (1908-1940), syn Stanisława
XXV. mjr Jan SADOWSKI (1890-1940, syn Wojciecha
XXVI. ppor. rez. Joachim SCHREER (1913-1940), syn Gustawa Ferdynanda
XXVII. mjr Józef SOKOŁOWSKI (1891-1940), syn Ignacego
XXVIII. por. Antoni Zdzisław WIŚNIEWSKI (1911-1940), syn Aleksandra
XXIX. ppor. rez. Zygmunt WOJCIECHOWSKI (1905-1940), syn Antoniego
XXX. por. rez. Alojzy WOJTOWICZ (1895-1940), syn Wincentego
XXXI. NN kapitan (AM 1045)

Wybierz Strony

Opcje strony

do góry