Pamięć przedmiotów

Dokumenty Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Dokumentacja katyńska Kurii Metropolitalnej w Krakowie, stanowi niewielki fragment “spuścizny katyńskiej” (zawartej w ponad 3000 kopert), przywiezionych z Katynia do Krakowa. Oryginalne dokumenty i relikwie zaginęły podczas II wojny światowej.

Źródło: Inwentarz dokumentów katyńskich przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Kraków 2002, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

oraz układ numeryczny kolejności ekshumacji :

0491 Horak Stefan
0586 Dobrowolski Hieronim (NN)
0678 Schreer Joachim
0890 Robaczyk Józef
1045 NN kapitan
1232 Hrut Bolesław
1548 Matolski Leon
1942 Anasiewicz Jan
1966 Matejczyk Jan
2031 Garlicki Władysław
2130 Kossecki Józef
2751 Binkowski Adam
2850 Juszkiewicz Władysław Ryszard
3155 Przytarski Franciszek
3224 Niemczewski Marcin
3386 Wiśniewski Antoni Zdzisław
3387 Cerekwicki Szczepan
3403 Wojciechowski Zygmunt
3404 Mutke Edmund
3405 Popławski Antoni
3408 Sadowski Jan
3434 Chodorowski Stanisław
3436 Bryk Józef
3435 Mikiewicz Wojciech
3437 Burzyński Józef
3438 Piesowicz Józef
3439 Sokołowski Józef
3441 Borżym Władysław
3477 Wojtowicz Alojzy
3478 Kowalski Mirosław
3482 Drużbacki Józef

Bazę wyjściową do opracowania stanowił szczegółowy “Wykaz dokumentów dotyczących sprawy katyńskiej” oraz fotograficzna dokumentacja obiektów wykonana w 1990 roku. Na tej podstawie wyznaczony został numer akcesyjny każdego dokumentu (numer koperty i pozycji z wykazu), podany w części inwentarzowej po opisie fizycznym (akc.).
Następnie dokumenty z kopert przyporządkowano do poszczególnych osób, konfrontując zgromadzony zasób z opisami (znalezionych przy zwłokach dokumentów i przedmiotów), ze wspomnianego wykazu niemieckiego (AM), wykazów ofiar ogłaszanych w prasie “gadzinowej” (“Goniec Krakowski”, “Nowy Kurier Warszawski”) oraz broszury zatytułowanej: Wykaz członków b. Armii Polskiej zamordowanych przez bolszewików w Katyniu. Zidentyfikowanych do dnia 1. czerwca 1943 r. Dzięki temu udało się odtworzyć układ niektórych kopert lub skorygować istniejący .
W opisie poszczególnych dokumentów zastosowano następujący układ:

1. Numer kolejny, stopień wojskowy, nazwisko i imię, rok urodzenia oraz numer AM
2. Kolejny numer i nazwa dokumentu
3. Opis dokumentu
4. (opis fizyczny, wymiary, akcesja)
5. [s. 1...] Opis poszczególnych stron dokumentu

Krojem liter w opisie zaznaczono rodzaj pisma i tekstu:

[kursywa] - w klamrach komentarz od autorów opracowania
normalny – drukowany tekst w dokumencie
pogrubiony - tekst w dokumencie (wpisany odręcznie)

Zaznaczono także tekst nieczytelny - [...], odczytanie wątpliwe - [?] oraz skrót tekstu drukowanego - [-].
Ogółem w 137 pozycjach 146 obiektów przypisano 31 osobom. 136 dokumentów zostało wykonanych na podłożu papierowym (ogółem 324 karty, o wymiarach: od 3 x 4 cm do 32 x 22 cm):

- legitymacje oficerskie (oprawy twarde - płótno) – 5 szt. (14-20 kart)
- legitymacje służbowe (oprawy twarde – skóra i płótno) – 14 szt. (2-4 karty)
- dowód osobisty – 2 szt. (2-4 karty)
- legitymacje odznaczeniowe i inne – 8 szt. (1-2 karty)
- książeczka oszczędnościowa - 1 szt. (10 kart)
- karty pocztowe – 17 szt.
- listy z kopertami 14 szt. (1-2 karty)
- telegram 1 szt.
- osobiste zapiski i inne – 9 szt.
- zaświadczenia o szczepieniu 10 szt.
- wizytówki – 19 szt.
- fotografie – 1 (3-4szt.), 1(3-4), 1(2), 1(8), 1(16) 5 plików (ok. 30 fot.)
- obrazki święte 2 szt.
- pozwolenie na broń - 1 szt.
- wezwanie do wykupu weksla - 2 szt.
- karta wstępu na obszar kolejowy - 1 szt.
- upoważnienie - 1 szt.
- rozkaz wyjazdu - 1 szt.
- karta identyfikacyjna (sanitarna) - 1 szt.
- karta mobilizacyjna – 2 szt.
- pisma urzędowe – 3 szt.
- prawo jazdy – 4 szt.
- koperta lub jej fragmenty – 4 szt.
- kalendarzyk - 1 szt. (40 kart)
- dokument ślubu - 1 szt.
- znaczki pocztowe i naklejki poczty – 5 szt.
- dowód wpłaty - 2 szt.
-----------------------
razem 136 obiektów

oraz 11 obiektów o charakterze muzealnym:

- resztki okularów
- naramiennik munduru (oficerski)
- spinki do koszuli (lub resztki bransoletki)
- odznaka pułkowa 18 Pułku Ułanów Pomorskich
- zapinka do łańcuszka
- medalion w kształcie ręki
- cztery medaliki
- igliwie

Wybierz Strony

Opcje strony

do góry