Pamięć przedmiotów

Dokumenty Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Dokumentacja katyńska Kurii Metropolitalnej w Krakowie, stanowi niewielki fragment “spuścizny katyńskiej” (zawartej w ponad 3000 kopert), przywiezionych z Katynia do Krakowa. Oryginalne dokumenty i relikwie zaginęły podczas II wojny światowej.

Źródło: Inwentarz dokumentów katyńskich przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Kraków 2002, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

W edycji zaznaczono opisy poszczególnych stron każdego dokumenty z zaznaczeniem końców wierszy tekstu . W przypadku drukowanych książeczek wojskowych opuszczono stronice baz odręcznych adnotacji.
Inwentarz składa się z dwóch części: biograficznej i opisowej oraz aneksów. W aneksie 2 zamieszczono spisy dołączone do zwróconej dokumentacji. W przypisach tego wykazu znaleźć możemy odsyłacze do danego dokumentu opisanego w części inwentarzowej (liczby rzymskie i arabskie). Podobne skróty pojawiają się także w innych miejscach opracowania.

***

Zarząd Fundacji CDCN oraz autorzy opracowania pragną w tym miejscu złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania niniejszego inwentarza.
Słowa wdzięczności za pomoc udzieloną w czasie gromadzenia materiałów, zechcą przyjąć: Mieczysław Barcik, Stanisława Dec-Sojowa, Aleksander Drygas, Gabriela Filipowicz, Ewa Gałecka, Aleksander Głazek, Krystyna Jelonek-Litewka, Grzegorz Kaczmarawski, Zofia Danuta Kaps, Andrzej Kostrzewski,, Ryszard Kotarba, Maria Kowalczyk, Krzysztof Kozłowski, Wojciech B. Moś, Krystyna Nassibian, Piotr Płatek, Simon Schochet, Wiesława Szulc, Wojciech Śmigielski, Issac Willner, Edmund Wilamski, Zbigniew Voynar, Stanisław Zwoliński.
Szczególne podziękowania należą się pracownikom Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie: wykonującemu badania mgr inż. Bartłomiejowi Kuchcie i opiniującemu badania kom. mgr Zbigniewowi Zielińskiemu oraz Ewie Fabiańskiej, kierownikowi Pracowni Badań Pisma i Technicznej Ekspertyzy Dokumentów Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie za pomoc w odczytaniu dokumentów.

Wybierz Strony

Opcje strony

do góry